09/02/2018

Judo

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij koniecznie!

judo

Judo to zmodyfikowana forma starej japońskiej sztuki walki ju-jitsu. Twórca judo – Jigoro Kano – zebrał, usystematyzował i ulepszył techniki różnych tradycyjnych szkół ju-jitsu, eliminując z nich elementy mogące zagrażać zdrowiu i życiu ćwiczących. Celem było stworzenie ogólnorozwojowego, utylitarnego systemu ćwiczeń, mającego zastosowanie w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży, szkoleniu obronnym formacji policyjnych i wojskowych, a także dyscypliny sportu w wymiarze olimpijskim i rekreacyjnym. Judo może być bowiem uprawiane przez ludzi w każdym wieku, o różnej budowie ciała i różnym poziomie sprawności.

Dla Jigoro Kano judo było nie tylko sztuką walki, ale i swoistą filozofią. Uczniowie jego szkoły (Kodokan) obowiązani byli do przestrzegania surowych przepisów ustanowionych przez mistrza. Słowo judo w dosłownym tłumaczeniu z języka japońskiego oznacza drogę (zasadę, sposób) łagodności (zwinności, ustępliwości). Ideą judo według jego twórcy miała być walka z wykorzystaniem siły przeciwnika.

Trzy podstawowe zasady judo:

  • ustąp a zwyciężysz
  • doskonal samego siebie
  • maksimum efektu przy minimum wysiłku

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij koniecznie!
error: