13/02/2018

Kung Fu

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij koniecznie!

Powszechnie Kung Fu jest kojarzone z azjatyckimi sztukami walki. Jednakże, w języku chińskim Kung Fu jest określeniem, które należy rozpatrywać w zależności od kontekstu. Ideogram składa się z dwóch znaków: Kung, oznaczającego wysoki poziom specjalizacji w danej dziedzinie i Fu, oznaczającego człowieka. Jako całość może określać biegłość, wysoki stopień specjalizacji, mistrzostwo w danej dziedzinie. W innym tłumaczeniu słowo Kung oznacza energie, a Fu czas. W tym znaczeniu jest to coś, co wymaga wytrwałości i pracy dla uzyskania pożądanych efektów. W związku z tym, termin Kung Fu powinien być używany wraz z określeniem, którego dotyczy ów wysoki stopień specjalizacji, np. Hung Kuen Kung Fu – oznacza biegłość, mistrzostwo systemu Hung Kuen.

W świecie kultury zachodu termin Kung Fu został na stałe przypisany do chińskich sztuk walki, na które składa się  wiele stylów. Najczęściej spotykane podziały to:  systemy północne i południowe, systemy wewnętrzne i zewnętrze, systemy taoistyczne, buddyjskie i inne.

Główne ośrodki rozwoju chińskich sztuk walki obejmowały:

  • klasztor Shaolin
  • klasztor Wudang
  • ośrodek Emei

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij koniecznie!
error: