Zmiany w kata Kyokushin

Podobał Ci się artykuł? Udostępnij koniecznie!

“Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana” – tak mawiał Heraklit z Efezu i miał rację! Wszystko wokół nas się zmienia, także te rzeczy, po których byśmy się tego nie spodziewali. Tym sposobem rok 2019 przyniósł nam zmiany w kata, o których mowa w dzisiejszym artykule. Sprawdź koniecznie co się zmieniło!

(Nie)zmienne karate

Zmiany są nieuniknione
Zmiany są nieuniknione, nawet w karate

Wydawać by się mogło, że w karate, które jest starą sztuką walki, istniejąca i trenowaną od dziesiątek, a nawet setek lat, nic już się nie zmieni. Nic bardziej mylnego, otóż ta sztuka walki ciągle ewoluuje dostosowując się do stale zmieniającego się świata.

Dlatego w mniejszych, bądź większych odstępach czasu pojawiają się zmiany albo nowe interpretacje istniejących układów czy technik. Tak jest i tym razem. W roku 2019 ogłoszonych zostało kilkanaście zmian w kata karate Kyokushin (IKO). Poniżej wyjaśniamy, które kata i w których miejscach zostały zmienione.

Ikyodo czyli jeden ruch

Yoko-geri
Ikyokdo – jeden ruch

Najistotniejszą zmianą, a zarazem najtrudniejszą do zastosowania (dla osób trenujących od wielu lat i posiadających dużo nawyków) jest z pewnością zasada jednego ruchu – ikyodo. Chodzi o to, aby podczas przechodzenia z jednej pozycji w drugą wykonywać to jednym dynamicznym ruchem zarówno w przypadku blokowania jak i wyprowadzania uderzeń.

Do tej pory standardem było rozbijanie poszczególnych elementów na kilka ruchów tj. Pierwszym ruchem było wejście do pozycji, a dopiero po jej zajęciu następował blok lub kontratak. Było to nieco sztuczne, stąd też wprowadzona zmiana. Teraz aby poprawnie wykonać kata, należy wyżej wspomnianą sekwencje wykonać równocześnie, oznacza to, że już w momencie zajmowania pozycji powinniśmy wyprowadzać blok bądź kontratak, aby w momencie jej ostatecznego zajęcia mieć już wyprowadzony blok bądź kontratak oraz być gotowym na przejście do kolejnego ruchu.

Dokładniej, nie szybciej

Technika musi być nie tyle szybka co dokładna. Nie chodzi tutaj o wykonywanie przejść w “stary” sposób tyle tylko, że szybciej wykonywać ruch rękoma. Kluczowa jest zmiana podejścia na takie, dzięki któremu rozpoczniemy ruch rękoma jeszcze zanim przejdziemy do nowej pozycji.

Za przykład może posłużyć shuto-mawashi-uke w połączeniu z kokutsu-dachi. Wykonując tą technikę w kata, bądź w ido-geiko i przechodząc do kolejnej pozycji należy rozpocząć ruch składając ręce do bloku, a dopiero potem ruszyć nogą, tak aby w momencie postawienia jej na podłożu zakończyć też blok. 

Piniany do wymiany! 80% pinian kata uległo zmianie!

Zmiany obowiązują na turniejach i egzaminach
Zmiany w kata obowiązują na turniejach i egzaminach

Pinian kata, to kolejne układy które poznajemy zaraz po Taikyoku. Są one też zdecydowanie bardziej zaawansowane od nich, gdyż wprowadzając więcej kopnięć, ciosów czy bloków. W ostatnich latach ich schemat, a także elementy w nim zawarte nie ulegały zmianom. Wyjątkiem jest 3. Pinian, w którego końcowym etapie otwarta dłoń była zamieniana na zaciśniętą pięść i z powrotem na otwartą dłoń.

Tym razem mamy jednak do czynienia z większymi zmianami obejmującymi aż cztery z pięciu pinianów! Jedynie pierwszy z nich pozostał bez zmian. Dobrą wiadomością jest, że sam układ się nie zmienił. Za to nastąpiły subtelne zmiany w pozycjach lub technikach.

Przypominamy również, że listę wszystkich kata rozpisanych na tempa znajdziesz w naszym poradniku “Kata krok po kroku”. Zamieściliśmy tam również obecne zmiany, zachowując poglądowo starą wersję kata. Natomiast poniżej prezentujemy listę kata, które uległy zmianie, wraz z wyszczególnieniem tych zmian:  

Pinian kata sono ni

Schemat i liczenie w drugim pinianie pozostało takie same. Pierwsza zmiana pojawia się przy piątym liczebniku. Po wykonaniu yoko-geri i uraken zamiast pełnego bloku shuto-mawashi-uke wykonujemy jego skróconą wersję tj. Ręce spotykają się od razu przy głowie i tam rozpoczyna się wykonanie bloku.

Wysokie kopnięcie

Drugą zmiana występuje tuż po sekwencji czterech kokustu-dachi z shuto-mawashi-uke. Podczas nawrotu lewa ręka osłania twarz z prawej strony, natomiast prawą wykonujemy zagarnięcie (gedan soto haito uke), które należy wykonać szybko (ruch ręki z góry na dół), następnie zwolnić i powoli cofając również lewą rękę i zaciskając obie pięści, przejść do migi uchi-uke (lewa ręka w hikite). 

To co się zmieniło to prędkość wykonania tego bloku, a także fakt, że obie dłonie są otwarte aż do momentu minięcia się ich na wysokości klatki piersiowej. Kolejnymi dwoma zmianami (analogicznie w prawą i lewą stronę) są, a w zasadzie jest zamienienie shuto-jodan-uke (w 3 od końca i ostatnim liczebniku) na uderzenie nukite pod kątem 45 stopni.

W gruncie rzeczy wygląda to tak samo jak wcześniejszy blok, z tą natomiast różnicą, że przed jego wykonaniem należy ściągnąć rękę blokującą (wykonującą aktualnie blok gedan-barai) do klatki piersiowej (dłoń jest otwarta) i następnie mocnym pchnięciem uderzyć hidari nukite (lub migi w ostatnim kroku). 

Poniżej skrócona lista zmian w pinian sono ni:

 • Skrócone shuto-mawashi-uke po kopnięciu (5-ty liczebnik)
 • Szybki blok ręką migi gedan soto haito-uke; Dłonie otwarte, w momencie podnoszenia prawej ręki dłonie się zamykają (na wysokości klatki piersiowej)
 • Zamiast shuto jodan-uke jest teraz połowiczne cofnięcie dłoni (shuto) i jodan nukite pod kątem 45 stopni

Pinian kata sono san

W trzecim pinianie nastąpiło najwięcej zmian i to w dodatku znaczących. Pora więc zerwać ze starymi przyzwyczajeniami i spojrzeć na to jak zmieniło się to kata. Na pierwszy ogień idzie zmiana pozycji z musubi-dachi na haisoku-dachi. Należy o tym pamiętać w trzech miejscach w tym kata.

Mae-geri z tupnięciem
Po kopnięciu mae-geri należy odstawić nogę tupiąc w podłoże

Po dwóch początkowych blokach (przejście z kokutsu-dachi z uchi-uke) jest to odpowiednio 2 i 5 liczebnik, ale także podczas nawrotu (11-ty liczebnik). Skoro jesteśmy już przy nawrocie to tutaj też została wprowadzona zmiana. Teraz po kopnięciach mae-geri nie odstawiamy nogi normalnie, ale odstawiając nogę tupiemy w podłoże zajmując równocześnie pozycję kiba-dachi.

Cała reszta pozostaje taka jak do tej pory, aż do 3 takiej sekwencji. Tutaj przez długi czas wystawialiśmy prawą rękę w kierunku ruchu tj. w prawą stronę. Dłoń była zależnie od przyjętej wersji zwinięta w pięść, bądź wystawiona płasko w przód (tzw. “blaszka”). Dobra wiadomość jest teraz taka, że nie trzeba już pamiętać która wersja aktualnie obowiązuje! 😉 Bowiem całkowicie zrezygnowano z tego elementu. 

Teraz przechodzimy z kiba-dachi bezpośrednio do hidari zenkutsu-dachi wykonując pchnięcie lewą ręką zajmując tą drugą pozycję. Należy zwrócić uwagę, aby to przejście wykonać niejako bokiem tj. Dokręcamy się biodrami w prawo dopiero w momencie zajmowania pozycji zenkutsu-dachi.

Zenkutsu dachi
Do kiba-dachi przechodzimy bez wystawiania ręki w przód

Na tym nie koniec zmian. Po tej sekwencji następowało obszerne przejście do kiba-dachi. Przejście to zostało nieco skrócone. Po dołączeniu prawej nogi do lewej nie odstawiamy jej już do kiba-dachi z prawej strony. Zamiast tego po złączeniu nóg, prawa noga zostaje w miejscu i tworzy oś obrotu. Teraz wystarczy obrócić się przez lewe ramię odstawiając lewą nogę do pozycji kiba-dachi

Ostatnią zmianą jest rezygnacja z wyskoku przechodząc z jednego kiba-dachi w drugie. Zastąpione zostało to kopnięciem lewą piętą w tył (tak jakbyśmy próbowali się kopnąć w pośladek) po którym krokiem dostawno-odstawnym (lewa noga dołącza do prawej, a prawa oddala się) przechodzimy do ostatniego kiba-dachi.

Zmiany w kata – Pinian sono san:

 • Zamiast musubi-dachi jest teraz haisoku-dachi
 • Po mae-geri jest odstawienie nogi z tupnięciem
 • Brak wystawienia pięści/otwartej dłoni, zamiast tego od razu jest przejście do zenkutsu-dachi i uderzenie
 • Przejście z hidari zenkutsu-dachi oi-tsuki do kiba-dachi jest następujące:
  • Dołączenie prawej nogi do lewej
  • Obrót o 180 st. przez lewe ramię (lewe ramię się cofa, prawe jest osią obrotu)
 • Brak wyskoku, zamiast tego jest kopnięcie lewą piętą, dołączenie stóp i odstawienie prawej nogi przechodząc do kiba-dachi

Pinian kata sono yon

W porównaniu do 3 pinianu zmiany w czwartym pinian kata są zdecydowanie subtelniejsze. Zmienione zostały tutaj detale. Widać to już po pierwszej zmienionej technice. Zamiast standardowego juji-uke należy teraz rozszerzyć ten blok, tak aby przedramiona przecinały się w połowie, a nie tak jak do tej pory na wysokości nadgarstków. 

Zmiany w kata Yoko-geri uraken na chudan
Yoko-geri + uraken wykonywane są na strefę środkową (chudan)

Kolejną zmianą jest kopnięcie yoko-geri wyprowadzane z tsuru-ashi-dachi (w obie strony). Kopnięcie na jodan zostało obniżone na strefę środkową (chudan) podobnie jak towarzyszące mu uderzenie uraken

Następnie po bloku, cięciu shuto-ganmen-uchi i kopnięciu mae-geri przechodziliśmy do kake-dachi z uraken. Została tutaj zmieniona pozycja. Do tej pory nogi były prostopadle do siebie, a prawa stopa była zwrócona w lewo. Od tej pory stopa powinna być skierowana do przodu, tak samo jak tułów. Natomiast nogi nie są już skrzyżowane prostopadle do siebie, ale przyjmują bardziej pozycje kake-kake-dachi tworząc kąt rozwarty.

Przechodząc następnie do hidari zenkutsu-dachi należy podczas bloku kake-wake-uke umieścić lewą rękę z przodu (w momencie, gdy są skrzyżowane). Następnie po kopnięciu mae-geri nie wyciągamy już ręki (oi) do przodu, ale wykonujemy bezpośrednio dwa pchnięcia gyaku i oi. Tak samo postępujemy przy kolejnym przejściu do zekutsu-dachi. Oznacza to, że teraz prawa ręka będzie z przodu podczas bloku kake-wake-uke (prawa bo prawa noga będzie naszym oi). 

Zenkutsu-dachi

Koleje przejścia pozostały bez zmian, aż do 19-tego liczebnika którym jest kopnięcie hiza-geri z blokiem shuto-mawashi-uke. Podobnie jak w drugim pinianie wykonujemy tutaj skrócony blok. Oznacza to, że ręce powinny złączyć się na wysokości głowy tuż po kopnięciu. 

Poniżej skrócony wykaz zmian w pinian kata sono yon:

 • Juji-uke ręce szerzej (przecięcie w połowie przedramion)
 • Yoko-geri na chudan
 • Kake-dachi wykonane na wprost
 • Kake-wake-uke po obrocie wykonujemy trzymając lewą rękę z przodu (bo obracamy się przez plecy w lewo!)
 • Kake-wake-uke przy kolejnym obrocie prawa ręka jest z przodu
 • Skrócony blok shuto-mawashi-uke po hiza-geri

Pinian kata sono go

Zmiany w piątym pinianie pojawiają się stosunkowo wcześnie. Już po pierwszym bloku i kontrataku, ściągając ręce do hikite musimy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Po pierwsze ręce nie wędrują już do hikite, za to ustawiamy je z przodu ciała. Dodatkowo należy pamiętać, że zaciśnięte pięści nie dotykają już siebie wzajemnie.

Po tej akcji przechodzimy do juji-uke. Tutaj w porównaniu do 4. Pinianu ręce ustawiamy normalnie (wąsko). Kolejna zmiana ma miejsce dopiero po soto-keage + gedan barai. Przed wykonaniem haishu musimy zasymulować złapanie przeciwnika prawą ręką (zaciskamy pięść).

Zmiany w kata - Ręce w hikite
Zaciśnięte pięści trzymamy z przodu, a nie w hikite

Następnie wykonujemy kata tak jak dotychczas, aż do kake-dachi z uraken. Po tej pozycji zamiast wejść do kokutsu-dachi po prostu się obracamy i prostujemy nogi trzymając ręce wysoko tak jak do tej pory. W kolejnym ruchu zamiast wyskoku i przysiadu mamy zwykłe przejście do kake-dachi (na lekko ugiętych nogach, w półprzysiadzie) z juji-uke. Podczas przechodzenia do tej pozycji symulując rzut przeciwnikiem (przekładamy wyprostowane ręce z góry po łuku na dół). 

Dalsza część kata nie została zmieniona i wykonujemy ją jak dotychczas. Podsumowując w piątym pinianie zmienione zostały następujące kroki:

 • Złożenie dłoni po bloku i tsuki: ręce nie są już w hikite ale z przodu ciała
 • Juji-uke bez zmian – dłonie wąsko (inaczej niż w przypadku 4 pinianu)
 • Po soto-kage / gedan-barai: prawa ręka chwyta przeciwnika, lewa haishu spod pachy
 • Dziwna pozycja: ręce do góry tak jak było, ale nogi nie są w kokutsu, ale wyprostowane
 • Zamiast wyskoku jest teraz rzut przeciwnikiem do półprzysiadu w kake-dachi

Pinian kata ura

Pinian kata ura również uległy zmianie. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że tutaj tych zmian jest mniej. Z kolei złą wiadomością jest fakt, że teraz piniany ura nieznacznie się różnią od swoich podstawowych odpowiedników. Jest to jednak temat na osobny wpis. Wtedy też przedstawimy zmiany w wyższych kata. Powodzenia w ich przyswajaniu! 🙂

Dajcie proszę znać w komentarzach jak zapatrujecie się na te zmiany w kata?

Jeśli podobał Wam się artykuł to udostępnijcie go proszę! Powiadomcie też znajomych, żeby się dowiedzieli co zostało zmienione! OSU!


Podobał Ci się artykuł? Udostępnij koniecznie!

1 thought on “Zmiany w kata Kyokushin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: